Tag Archives: nguyên tắc 5s

Nguyên tắc 5s – Nguyên tắc của sự thành công

Trên thế giới có rất nhiều nguyên tắc để đến sự thành công – nhưng nguyên tắc 5s của người Nhật Bản được mọi người dùng nhất trong các công ty văn phòng. Hiện nay , tất cả các công ty văn phòng hướng đến mô hình đẳng cấp thế giới chắc chắn không thể thiếu được mô hình 5s. …

Xem tiếp »