Tag Archives: nghiên cứu sinh tại Nhật Bản

Kinh nghiệm học đại học tại Nhật Bản

     Tại nước ta những năm trước đây bằng cấp cao đẳng , đại học tại nước ta vô cùng giá trị. Bạn có một tấm bằng cao đẳng hay đại học có thể dễ dàng xin việc với chuyên nghành mình chọn vì vậy thi đại học là điều vô cùng khó khăn và là nỗi lo lớn …

Xem tiếp »