Hướng dẫn làm visa Nhật Bản ngắn hạn ( du lịch )

Du lịch Nhật Bản , ngoài hộ chiếu bạn cần được cấp visa Nhật Bản ngắn hạn . Nhưng bạn chưa biết bắt đầu làm từ đâu? , hay những thủ tục xin cấp visa Nhật Bản rắc rối. Bài viết này sẽ giúp cho các bạn những hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp visa Nhật Bản ( ngắn hạn )

Visa ngắn hạn (thăm người quen hoặc bạn bè/ du lịch):

(Tài liệu người xin Visa chuẩn bị)
 
       (1) Hộ chiếu
 
       (2) Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ
 
       (3) 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm
 
       (4) Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (Trừ trường hợp du lịch)
 
              + Ảnh chụp chung
              + Thư từ, email
              + Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế
 
         (5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:
 
              + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp
              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng
 
 (Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị)
 
         (1) Giấy lý do mời (download mẫu kèm theo)
 
         (2) Lịch trình ở Nhật (download mẫu kèm theo)
 
* Trường hợp thăm bạn bè, người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3)-(5) sau:
 
         (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)
 
         (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh
 
              + Giấy chứng nhận thu nhập
              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng
              + Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)
              + Giấy chứng nhận nộp thuế( bản ghi rõ tổng thu nhập)
 
         (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)
 
* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”