Học tiếng Nhật

Bài giảng tiếng Nhật : Bài 14 – Tôi đã về

Xem thêm : Bài 13 – Đừng nói chuyện Bài giảng tiếng Nhật : Hôm nay nói về việc anh Cường đi tiếp thị sản mới xong . Anh trở về công ty và nói chuyện với mọi người . Cùng nghe đoạn hội thoại dưới đây nhé. Bài học tiếng Nhật bằng văn bản Những mẫu câu chính trong …

Xem tiếp »

Bài giảng tiếng Nhật : Bài 13 – Đừng nói chuyện

Xem thêm : Bài 12 – Ồ , cái đấy tiện lợi nhỉ ! Bài giảng tiếng Nhật : Hôm nay, sau khi làm việc xong với khách hàng , quay về công ty . Anh vào thang máy và bắt đầu nói chuyện với trưởng ban và bị nhắc nhở . Bài học tiềng Nhật bằng văn bản Những …

Xem tiếp »

Bài giảng tiếng Nhật : Bài 8 – Tôi nên làm gì ?

Bài giảng hôm nay nói về việc anh Cường không còn nhìn thấy ví trong cặp khi từ ngân hàng về cơ quan Xem thêm : Bài 7 – Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng Bài giảng tiếng Nhật hôm nay nói về việc anh Cường không thấy ví sau khi đến văn phòng . Sau khi đi …

Xem tiếp »