Đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật

Khi đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật, bạn không thay đổi trật tự của từ, mà chỉ thêm trợ từ KA vào cuối câu và thay đổi ngữ điệu khi nói (lên giọng).

Vì thế, câu KORE WA OMIYAGE DESU (Đây là món quà lưu niệm), khi sang câu hỏi thành KORE WA OMIYAGE DESU KA (Đây là món quà lưu niệm sao?)

Tình huống giao tiếp

cau-nghi-van-trong-tieng-nhat

 

Hội học tiếng Nhật  du học Nhật Bản: Sưu tầm