Bài giảng tiếng Nhật : Bài 8 – Tôi nên làm gì ?

Bài giảng hôm nay nói về việc anh Cường không còn nhìn thấy ví trong cặp khi từ ngân hàng về cơ quan

Xem thêm : Bài 7 – Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng

Bài giảng tiếng Nhật hôm nay nói về việc anh Cường không thấy ví sau khi đến văn phòng . Sau khi đi ngân hàng , anh Cường đi làm . Khi về đến bàn làm việc , khi nhìn vào trong cặp sách… Anh không nhìn thấy ví đâu nữa . Vậy anh Cường sẽ xử lý như thế nào , mời các bạn nghe đoạn hội thoại dưới đây.

Bài học tiếng Nhật bằng văn bản

bài giảng tiếng nhật bài giảng tiếng nhật

Những mẫu câu chính trong hội thoại

bài giảng tiếng nhậtbài giảng tiếng nhật

Nguồn : NHK Japan