Bài giảng tiếng Nhật : Bài 7 – Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng

Bài giảng tiếng Nhật trực tuyến hay , được tổng hợp bằng đoạn hội thoại Audio và bằng văn bản những hình ảnh hết sức thú vị

Xem thêm : Bài 6 – Sau khi đi ngân hàng , tôi sẽ đến công ty 

Bài giảng tiếng Nhật hôm nay , nói về việc anh Cường đến một ngân hàng để mở tài khoản . Anh nhận thẻ ghi số thứ tự xếp hàng và đang đợi đến lượt.

Bài học tiếng Nhật bằng văn bản

bai giang tieng nhat bai giang tieng nhat

Những mẫu câu chính trong hội thoại

bai giang tieng nhat

Nguồn : NHK japan